Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
wtorek, 26 września 2017

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
ul. Jana Kilińskiego 20
Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki

administracja 22 733 85 62

www.wsdsac.pl