Programy współpracy
e-max.it: your social media marketing partner


Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2015 roku
wtorek, 24 maja 2016

Zamieszczamy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Do pobrania:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=8549

e-max.it: your social media marketing partner
 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
piątek, 04 grudnia 2015

Zamieszczamy program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Do pobrania:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=7971

e-max.it: your social media marketing partner
 
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku
wtorek, 24 listopada 2015

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,

- profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,

- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia.

Pisemne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2015 r. do godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, parter, ul. Kolejowa 2.

Do pobrania:

e-max.it: your social media marketing partner
 
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2016 rok
środa, 20 maja 2015

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 19 czerwca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2015. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”. Uwagi do programu mogą dotyczyć np.:

  1. celów współpracy - § 2 programu,
  2. zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,
  3. form współpracy pozafinansowej - § 6 – 14 programu,
  4. priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok - § 15 -22 programu,
  5. środków finansowych planowanych na realizację programu – § 28 programu,
  6. pozostałych zapisów programu.
e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2014 rok
czwartek, 30 kwietnia 2015

UCHWAŁA NR IX/60/15 RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 rok

e-max.it: your social media marketing partner
 
Zaproszenie
piątek, 09 stycznia 2015

Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w spotkaniu dotyczącym pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych na funkcjonowanie organizacji.

Termin: 12.01.2015 (poniedziałek) godz. 15.00.

Miejsce: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, sala 105 (I piętro).

W związku z ogłoszonymi i planowanymi w 2015 roku konkursami dla organizacji pozarządowych, chcemy zaprezentować możliwości pozyskiwania środków przez Państwa organizacje. Podczas spotkania zostaną przedstawione wybrane programy w których organizacje mogą aplikować o środki finansowe.

Po części ogólnej spotkania, będzie możliwość skorzystania z doradztwa i skonsultowania indywidualnego pomysłu na projekt.
W ramach doradztwa możliwe jest również wsparcie przy przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, a także pomoc przy rozliczaniu już realizowanych projektów.

e-max.it: your social media marketing partner
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3