Sprawozdanie z realizacji programu w 2016 roku
środa, 28 czerwca 2017

Zamieszczamy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Do pobrania:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=9779