Plan Gospodarki Odpadami
piątek, 05 lutego 2010
19 marca 2008 roku Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim podjeła uchwałę Nr 171/08 w sprawie przyjęcia gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Ożarów Mazowiecki.