PRZYPOMINAMY - Zwrot podatku akcyzowego w 2009 roku
poniedziałek, 23 lutego 2009

23-02-2009
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:
- w terminie od 2 marca 2009 r. do 31 marca 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2008 r. do 28 lutego 2009 r.,

- w terminie od 1 września 2009 r. do 30 września 2009 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2009 r. do 31 sierpnia 2009 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2009 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim,
ul. Kolejowa 2, II piętro, pok. 209.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 r. wynosi
73,10 zł * ilość ha użytków rolnych


Pieniądze wypłacane będą w terminach:

4 maja - 1 czerwca 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 30 listopada 2009 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

...gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Dodatkowe informacje: Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2,
II piętro, pok. 209, tel. (22) 722 22 07 wew. 228.

Wniosek dostępny w Urzędzie Miejskim lub na www.ozarow-mazowiecki.pl