Nagrody 2012
Mazowiecka Gmina na 5
poniedziałek, 21 stycznia 2013

dyplomZ przyjemnością informujemy Państwa, że Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała tytuł Mazowieckiej Gminy na 5 w rankingu przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości  i Analiz Regionalnych (SKN PAR), działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Raport_Gmina_na_5

Badanie objęło 877 polskich gmin i składało się z dwóch części: oceny jakości witryny internetowej oraz oceny jakości odpowiedzi na pytanie wysłane e-mailem.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Ożarów Mazowiecki Samorządowym Liderem Edukacji 2012
poniedziałek, 19 listopada 2012

certyfikat_OzarowOżarów Mazowiecki otrzymał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji 2012" przyznany w II edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej.

Program „Samorządowy Lider Edukacji” organizowany jest wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communications. Program ten ma na celu promocję samorządów posiadających szczególne osiągnięcia w sferze rozwoju szkolnictwa, ale służy także podnoszeniu jakości lokalnej polityki edukacyjnej.

W ramach projektu komisja ocenia samorządy pod kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej polityki edukacyjnej. Eksperci badają m.in. działania gmin i powiatów na rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, pozyskiwania środków zewnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia jakości kształcenia, prowadzenia edukacji zgodnej z potrzebami rynku i lokalnych społeczności, wspierania innowacyjnych metod pracy z uczniem itp. Gminy i powiaty, które biorą udział w projekcie, oceniane są za okres minionych trzech lat.

O przyznaniu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” decyduje zespół recenzentów złożony z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce rozwoju systemu edukacji i zarządzania szkolnictwem.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Gmina Ożarów Mazowiecki w czołówce najlepiej rozwiniętych gmin w Polsce
środa, 07 listopada 2012

dyplom_JST_2012Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 5. miejsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego 2012 w kategorii Gminy Miejsko - Wiejskiej.

Zrównoważony rozwój to taki, w którym poszczególne rodzaje zasobów gminnych (w tym zasobów naturalnych) są wykorzystywane racjonalnie, przez co rozwój gminy jest trwały i odbywa się bez szkody dla przyszłych pokoleń.

Głównym celem zestawienia jest próba prezentacji najlepiej rozwiniętych miast i gmin w Polsce oraz analiza głównych czynników rozwoju. Racjonalne wykorzystywanie zasobów gminy, wieloletni plan jej rozwoju, a przede wszystkim kontrola realizacji tego planu, przy jednoczesnej deklaracji do poszanowania środowiska naturalnego jest obecnie jednym z podstawowych i najważniejszych zadań każdej jednostki samorządowej.

Ranking opiera się na analizie 16 wskaźników GUS obejmujących trzy zasadnicze obszary funkcjonowania wszystkich jednostek samorządowych: gospodarczy, społeczny oraz ochronę środowiska.

W 2011 roku Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 9. miejsce w tym rankingu.

e-max.it: your social media marketing partner
 
"Postaw Na Rodzinę"
poniedziałek, 22 października 2012

samorzad_przyjazny_rodzinieZ ogromną przyjemnością informujemy Państwa, że Gmina Ożarów Mazowiecki otrzymała certyfikat "Samorząd Przyjazny Rodzinie" za aktywny udział w ogólnopolskiej kampanii "Postaw na rodzinę!" 2012.

Projekt stawia na pomysłowość samorządów, działania na rzecz rodzin i całej społeczności lokalnej. Promuje profilaktykę opartą na rozpoznaniu lokalnych potrzeb i możliwości, przekazując samorządom materiały edukacyjne najwyższej jakości zachęcając do ich optymalnego wykorzystania.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Gmina Ożarów Mazowiecki Laureatem Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej"
wtorek, 17 lipca 2012

rzeczpospolita_laureatGmina Ożarów Mazowiecki została laureatem w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2012 w kategorii Najlepsza Gmina Miejsko-Wiejska.

16 lipca 2012 r. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz na uroczystym spotkaniu najlepszych władz lokalnych w redakcji Rzeczpospolitej odebrał to zaszczytne wyróżnienie.

„Rzeczpospolita" wy­róż­nia naj­lep­sze sa­mo­rzą­dy od 15 lat. Na­gra­dza­ne są gmi­ny i mia­sta, któ­re naj­bar­dziej dba­ją o roz­wój i pod­nie­sie­nie ja­ko­ści ży­cia swoich mieszkańców. W pierwszym etapie na pod­sta­wie da­nych Ministerstwa Finansów wy­bie­ra­nych jest po 250 gmin wiej­skich i miejsko­-wiejskich, któ­re naj­le­piej za­rzą­dza­ły fi­nan­sa­mi i naj­wię­cej in­we­sto­wa­ły. Następnie gmi­ny te i 64 mia­sta na prawach po­wia­tu wy­peł­nia­ją an­kie­tę z py­ta­nia­mi o kon­dy­cję fi­nan­so­wą, or­ga­ni­za­cyj­ną oraz roz­wo­jo­wą. Kapituła konkursowa redakcji Rzeczpospolita wyłania laureatów w poszczególnych kategoriach. Jedną z najważniejszych wartości rankingu jest niezmienność kryteriów oceny samorządów oraz to, że wyróżniane są samorządy, które wydają najwięcej pieniędzy na inwestycje.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego wśród najlepszych samorządowców na Mazowszu
piątek, 08 czerwca 2012

certyfikatPan Paweł Kanclerz burmistrz Ożarowa Mazowieckiego otrzymał Wyróżnienie  Specjalne w kategorii najlepszych samorządowców na Mazowszu w Plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu” zorganizowanym przez Warszawską Grupę Doradców PR. Uroczystość wręczenia statuetek i certyfikatów odbyła się 31 maja 2012 r.

gala

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Ożarów Mazowiecki laureatem w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu
poniedziałek, 04 czerwca 2012
nagroda_miesicznika_ForbesMiasto Ożarów Mazowiecki znalazło się na 9. miejscu w Rankingu Miast Atrakcyjnych dla Biznesu magazynu „Forbes”, w kategorii miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców.

Miesięcznik „Forbes” wyłonił miasta najbardziej atrakcyjne dla biznesu, czyli takie, które mają największe osiągnięcia w „przyciąganiu” przedsiębiorców.
O pozycji w zestawieniu decydowała liczba nowo rejestrowanych spółek w ciągu roku, pomniejszona o likwidacje i upadłości, przeliczona następnie na 1000 mieszkańców.

e-max.it: your social media marketing partner
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2