Wiadomość
  • Informacja o plikach cookies zgodnie z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego

    Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
    Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.

    Zobacz treść dyrektywy


Strategia Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki

 

Strategia Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2005 - 2013 to dokument, w którym zapisano główne założenia rozwojowe Gminy Ożarów Mazowiecki.

Jest ona scenariuszem przyszłości, do której dążą władze samorządowe oraz społeczność lokalna. Dokument ten składa się z części stanowiącej diagnozę stanu gminy, na podstawie której zostały zaplanowane rozwiązania i przedsięwzięcia rozwojowe przewidziane do zrealizowania w latach 2005 - 2013. W kolejnej część określone zostały perspektywy rozwoju społeczno - gospodarczego oraz strategiczny program, przedstawiający ich realizację.
Podsumowania diagnozy dokonano za pomocą analizy SWOT, która polega na określeniu silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń, które się przed nią pojawiają.
Analiza SWOT naszej gminy obejmowała 4 różne sfery: gospodarczą, społeczną, infrastrukturę techniczną oraz środowisko przyrodnicze.

(Strategia Rozwoju Gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2005 - 2013 znajduje się na stronie BIP Gminy Ożarów Mazowiecki).