Informacja o powołaniu Komisji Konkursowej
środa, 14 grudnia 2016

Informujemy, że Zarządzeniem Nr B.000.219.2016 została powołana Komisja Konkursowa do oceny ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2017 roku z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych, profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom, kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt, a także określono regulamin jej prac.

e-max.it: your social media marketing partner