Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
poniedziałek, 11 grudnia 2017

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Gminy do udziału w pracach Komisji konkursowej do spraw oceny ofert, składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na 2018 rok.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity  Dz. U. z 2016, poz. 1817 zm. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573 i 1909) prosimy o zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w Komisji konkursowej do spraw oceny ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:
• upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacji obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,
• kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, zdrowia oraz ekologii i ochrony zwierząt
w terminie do 15 grudnia 2017 r.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny, za udział w posiedzeniu nie przysługuje członkom zwrot kosztów podróży.
Wyłączeniu podlegają przedstawiciele tych organizacji, które składają oferty w powyższym konkursie.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać e-mailem na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczyć osobiście Urząd Miejski, Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pokój 312.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 22 731 32 57.

 

FORMULARZ