Straż Pożarna
Komunikaty
piątek, 15 lutego 2008
Relacja z Narady Rocznej podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu w roku 2007.

NARADA ROCZNA ZA 2007 ROK

W dniu 14 lutego 2008 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się Narada Roczna podsumowująca działalność KP PSP w powiecie warszawskim zachodnim z siedzibą w Błoniu w roku 2007. W naradzie uczestniczył Przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - bryg. Dariusz Niewiadomski, Starosta Powiatu - Jan Żychliński, Burmistrzowie - Kazimierz Stachurski, Jan Pszczółkowski; Wójtowie - Krzysztof Turek, Witold Malarowski, Tomasz Tymoftyjewicz, Andrzej Cieślak, przedstawiciele władz samorządowych z powiatu - Jerzy Wójcik, Andrzej Wołczyński, Józef Wierzbicki i gmin Przemysław Kubicki; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Jerzy Ostrowski, Komendant Powiatowy Policji - kom. Hubert Kowalczewski i kom. Krzysztof Paska; Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP R.P. - Andrzej Wasilewski; Z-ca Dyrektora PCZKOLiSO - Roman Rębi¶, Przedstawiciel Związku Międzygminnego Kampinos - Karol Białowolski.

Naradę prowadził Komendant Powiatowy PSP - st. bryg. Mariusz Jankiewicz, który przedstawiły zagadnienia jakie realizowały poszczególne komórki organizacyjne KP PSP w 2007 roku.  Ponadto zagadnienia z zakresu działania Wydziału Operacyjnego tj. działalności operacyjnej Komendy Powiatowej PSP, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Błoniu i Powiatowego Stanowiska Kierowania, współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi i statystyką zdarzeń za 2007 rok zaprezentował zebranym st. kpt. Michał Starnowski. st. kpt. Mariusz Tymoszewicz przedstawił działalność Sekcji Kontrolno - Rozpoznawczej tj. ilość i rodzaj przeprowadzonych w 2007 roku kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz najczęściej stwierdzonymi nieprawidłowościami, zapoznał również zebranych ze specyfikacją ważniejszych (niebezpiecznych) zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu.

Starosta Powiatu i Komendant Powiatowy przedstawili zebranym plany na 2008 rok z zakresu inwestycji - dokończenia budowy strażnicy i wyposażania w specjalistyczne samochody i sprzęt ratowniczy i gaśniczy. Wywiązała się również gorąca rozmowa dotycząca szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

W ramach spotkania kom. Hubert Kowalczewski - Komendant Powiatowy Policji przedstawił statystykę i geografię zdarzeń z zakresu działalności Policji.

Na zakończenie zebrani obejrzeli wykończone koszary (1 piętro), pomieszczenia pogotowia ratunkowego oraz samochody i sprzęt zakupiony w 2007 roku.

 

 

st. kpt. Michał Starnowski - http://www.kppspblonie.pl/

e-max.it: your social media marketing partner