Posiedzenia Rady Miejskiej
poniedziałek, 20 marca 2017

21 marca 2017 r., godz. 16.15 - Komisja Społeczno - Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: ZUK

22 marca 2017 r., godz. 14.00 - Komisja Obywatelska, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok

22 marca 2017 r., godz. 16.15 - Komisja GospodarczaKomisja Społeczno - Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję RM

23 marca 2017 r., godz. 15.10 - Komisja Budżetowa, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję RM

23 marca 2017 r., godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Inwestycje zrealizowane w 2016 roku

27 marca 2017 r., godz. 14.00 - Komisja Obywatelska, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XXXVI sesję RM

28 marca 2017 r., godz. 16.30 - XXXVI sesja RM, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2

29 marca 2017 r., godz. 16.15 - Komisja Gospodarcza, Komisja Społeczno - Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Analiza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Ożarów Mazowiecki

 

e-max.it: your social media marketing partner