Informacja dotycząca zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom,
które nie zostały zakwalifikowane do przedszkoli publicznych
piątek, 21 kwietnia 2017

Dzieci, które nie zakwalifikowały się do przedszkola publicznego będą miały możliwość realizować wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym na zasadach takich samych jak w przedszkolu publicznym. W takim przypadku odpłatność za wychowanie przedszkolne będzie identyczna jak w przedszkolach publicznych (5 godz. bezpłatnie, 1 zł za każdą dodatkową godzinę).

Niniejszym informujemy, że obecnie podjęto procedurę przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych.

Przewidujemy, że w I połowie czerwca br. zostanie wyłonione niepubliczne przedszkole (lub przedszkola), które będzie (będą) realizowały od 1 września 2017 r. wychowanie przedszkolne na zasadach takich jak w przedszkolu publicznym.

Rodzice będą mogli uzyskać informację, w którym przedszkolu niepublicznym dziecko będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne, bezpośrednio w przedszkolach publicznych lub w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki (22 721 28 23).

e-max.it: your social media marketing partner