Obwieszczenia Burmistrza
piątek, 30 czerwca 2006

Obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

  • Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pt: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 718 relacji Borzęcin-Pruszków na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 (w m. Borzęcin) do drogi krajowej nr 2 (w m. Ołtarzew),
  • firmy Thornmann Recycling — Ogólnopolskie Centrum Recyklingu Elektroniki pt: „Recykling lodówek oraz demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

z dnia 29 czerwca 2006 roku

w sprawie: postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pt: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 718 relacji Borzęcin-Pruszków na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 (w m. Borzęcin) do drogi krajowej nr 2 (w m. Ołtarzew), na terenie gmin: Stare Babice i Ożarów Mazowiecki, powiat Warszawa-Zachód.

Na podstawie art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z póĄn. zm.) informuję o wyłożeniu do publicznej wiadomości Raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia można zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Wydziale |rodowiska i Rolnictwa, pokój nr 302 i 304, tel. 722-22-07 wewn. 235 lub 236 (w godzinach pn: 9-17, wt-pt : 8-16), w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

z dnia 29 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia firmy Thornmann Recycling — Ogólnopolskie Centrum Recyklingu Elektroniki pt: „Recykling lodówek oraz demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności demontaż kineskopów".

 

Na podstawie art. 32 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.01.62.627 z póĄn. zm.) informuję o wyłożeniu do publicznej wiadomości Raportu oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w przedsięwzięcia można zgłaszać w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, Wydziale |rodowiska i Rolnictwa, pokój nr 302 i 304, tel. 722-22-07 wewn. 235 lub 236 (w godzinach pn: 9-17, wt-pt : 8-16), w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.