Informacje
Spotkania w Centrum Inicjatyw Społecznych
czwartek, 20 kwietnia 2017

REFERENDUM GMINNE – 4 czerwca 2017 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki

W dniach 10 maja, 17 maja, 24 maja i 31 maja 2017 r.  w godzinach 18.00 – 20.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” zapraszamy Mieszkańców do dialogu na temat zagrożeń i szans związanych z włączeniem Gminy Ożarów Mazowiecki do MegaWarszawy. Czekać na Państwa będą Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Dariusz Skarżyński – Zastępca Burmistrza, Jolanta Niegrzybowska – Sekretarz Gminy i Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy.

4 czerwca 2017 roku każdy uprawniony do głosowania Mieszkaniec Gminy będzie mógł zdecydować, w jakim kierunku będzie podążała nasza Gmina przez następne lata.
Jest to ważny temat dla każdego z nas. I dla tych, którzy się tutaj urodzili, i dla tych, którzy się tutaj przeprowadzili, założyli rodziny i uważają to miejsce za swoją Małą Ojczyznę.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

 „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

Pokażmy, że jesteśmy wspólnotą.

NIC o NAS bez NAS

e-max.it: your social media marketing partner
 
Kalendarz spotkań w sprawie Referendum Gminnego
czwartek, 20 kwietnia 2017
 

NIC o NAS bez NAS

 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli zapraszają Mieszkańców na spotkania w sprawie przedmiotu referendum gminnego zarządzonego na 4 czerwca 2017 roku.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

KALENDARZ SPOTKAŃ

W SPRAWIE REFERENDUM GMINNEGO

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 

NIC o NAS bez NASRada Miejska w Ożarowie Mazowieckim, na nadzwyczajnej sesji, zwołanej 13 kwietnia br, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/392/17 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego objęcia Gminy Ożarów Mazowiecki przez m.st. Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego.

Poselski projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy zakłada, że Ożarów Mazowiecki miałby być obowiązkowo objęty Metropolią Warszawską, co w znaczący sposób wpłynie zarówno na ustrój i kompetencje naszej wspólnoty, jak i naruszy trwające więzi społeczne, gospodarcze czy kulturowe. Tak istotne i ważne sprawy dla mieszkańców, zdaniem Rady Miejskiej, powinny być poddane pod opinię mieszkańców, wyrażaną w referendum.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem poselskiej ustawy, z opiniami zarówno ekspertów, jak i praktyków. Przedstawimy Państwu, w sposób najbardziej obiektywny, argumenty za i przeciw. Zorganizujemy spotkania z mieszkańcami, dyżury pracowników Urzędu Miejskiego oraz wprowadzimy inne, proponowane przez Państwa narzędzia, umożliwiające dokonanie przez każdego z Was analizy „za” i „przeciw” po to, aby zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem odpowiedzieć na pytanie:

   „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

Referendum zostanie przeprowadzone 4 czerwca 2017 roku. Tego dnia uprawnieni do głosowania mieszkańcy Gminy zdecydują o przyszłości naszej małej ojczyzny w myśl zasady : Nic o Nas bez Nas.

Wszystkie informacje dotyczące referendum gminnego będą sukcesywnie umieszczane na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Referendum gminne 2017.

       /-/ Paweł Kanclerz                                                       /-/ Andrzej Cichal

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego                                 Przewodniczący Rady Miejskieje-max.it: your social media marketing partner
 
Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
piątek, 14 kwietnia 2017

pdfUstawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy

e-max.it: your social media marketing partner