Przetargi na udzielenie kredytu
czwartek, 02 września 2004
Burmistrz Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim ogłasza przetargi nieograniczone na: udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą;: „Przebudowa Nadbrzeżnej i ul. Polnej w Ożarowie Mazowieckim” oraz sfinansowanie zadania „Przebudowa ul. |więcickiej w Płochocinie”

OGŁOSZENIEo PRZETARGU NIEOGRANICZONYMo wartości szacunkowej poniżej 60.000 eurona podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

Burmistrz Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim 05-850 ul. Kolejowa 2, tel.722-22-07, fax. 722-18-87 ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługa bankowa na udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego nieznajdującego pokrycia w planowanych dochodach na 2004 r. pod nazwą;: „Przebudowa ul. |więcickiej w Płochocinie” CPV: 66200000-23  

  • Termin realizacji kredytu: miesiąc paĄdziernik 2004 r.
  • Termin związania ofertą;: 30 dni od terminu składania ofert
  • Termin składania ofert upływa dnia 08-10-2004 r. do godz. 10.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-10-2004 r. o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna, III piętro.

 Zobacz pełną ofertę >>>

 OGŁOSZENIEo PRZETARGU NIEOGRANICZONYMo wartości szacunkowej poniżej 60.000 eurona podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

Burmistrz Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim 05-850 ul. Kolejowa 2, tel.722-22-07, fax. 722-18-87 ogłasza przetarg nieograniczony na: Usługa bankowa na udzielenie długoterminowego kredytu na sfinansowanie zadania inwestycyjnego nie znajdującego pokrycia w planowanych dochodach na 2004 r. pod nazwą;: „Przebudowa Nadbrzeżnej i ul. Polnej w Ożarowie Mazowieckim” CPV: 66200000-23 

  • Termin realizacji kredytu: miesiąc paĄdziernik 2004 r. r.
  • Termin związania ofertą;: 30 dni od terminu składania ofert
  • Termin składania ofert upływa dnia 08-10-2004r. do godz. 10:00.
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08-10-2004r. o godz. 11:00. w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna, III piętro.

Zobacz pełną ofertę >>>

e-max.it: your social media marketing partner