Informacje o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach
piątek, 22 sierpnia 2014