Zaproszenie na szkolenie
Komunikaty
czwartek, 02 lutego 2017

plakat 31-01-2017 gotowe-page-001Stowarzyszenie „Między Wisłą A Kampinosem" serdecznie zaprasza na szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach:

Przedsięwzięcia 2.1.1

Wsparcie budowy lub modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (Grupy docelowe: sektor publiczny, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządkowe)

Przedsięwziecia 3.1.1

Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokajlnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR (Grupy docelowe: przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe)

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Samorząd
środa, 01 lutego 2017

Poniżej przedstawiamy projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wraz z uzasadnieniem.

Zachęcamy Państwa do wyrażania opinii w sprawie potencjalnego włączenia
Gminy Ożarów Mazowiecki do miasta stołecznego Warszawy.

pdf8-020-474-2017.pdf

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
UWAGA! ALERT SMOGOWY!
Komunikaty
piątek, 27 stycznia 2017
Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

W związku z utrzymywaniem się wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa mazowieckiego prosimy stosować się do poniższych zaleceń.

Zalecenia dla ludności przy zanieczyszczonym powietrzu.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

  • unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;

  • ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;

  • osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy;

  • zaniechać palenia papierosów;

W przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

Osoby udające się do pracy, szkół itp. ograniczyć ruch samochodowy i przesiąść się do komunikacji miejskiej lub tak organizować przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

pdfOgłoszenie ALERTU Poziomu I przez Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego

 

źródło: pwz.pl

e-max.it: your social media marketing partner
 
DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA!
Komunikaty
piątek, 13 stycznia 2017

Mieszkańcy gminy zainteresowani dofinansowaniem wymiany starego kotła c.o. mogą ubiegać się o uzyskanie pomocy finansowej w formie dotacji.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór otwarty do programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach programu gminy mogą wystąpić w imieniu mieszkańców o pomoc finansową w formie dotacji.

W związku z powyższym, w przypadku zainteresowania Mieszkańców Gminy programem, Gmina Ożarów Mazowiecki złoży zbiorczy wniosek o dofinansowanie. Deklaracje chęci uczestnictwa w projekcie należy składać w terminie do 27 stycznia 2017 r. Termin ten wynika z formuły konkursu (nabór otwarty do wyczerpania alokacji).

pdfDeklaracja uczestnictwa do pobrania na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl oraz w Biurze Podawczym przy ul. Kolejowej 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki.

Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie dotacji WFOŚiGW. Wysokość dofinansowania wynosi do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł (brutto) dla jednego obiektu mieszkalnego. Istnieje możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia do 25% kosztów kwalifikowanych ze środków budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki, jednakże nie więcej niż 1500 zł dla jednego obiektu mieszkalnego.

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Procedura zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2017
2017
czwartek, 26 stycznia 2017

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Szczegółowe informacje w załączniku. 

e-max.it: your social media marketing partner
 
XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu
BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE
Komunikaty
czwartek, 26 stycznia 2017

gospodarstwoKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  •  Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r.

Załączniki:

e-max.it: your social media marketing partner
 
Przyjęcia mieszkańców w środę 25 stycznia 2017 r.
Komunikaty
wtorek, 24 stycznia 2017

W związku z wyjazdem burmistrza Pawła Kanclerza na spotkanie przedstawicieli samorządów z arcybiskupem metropolitą warszawskim Kardynałem Kazimierzem Nyczem, w środę 25 stycznia br. mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przyjmował będzie zastępca burmistrza Dariusz Skarżyński.

e-max.it: your social media marketing partner
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 462