Prawo do głosowania korespondencyjnego – zgłoszenie do 15 maja 2017 r.
Informacje
piątek, 12 maja 2017

Głosować korespondencyjnie w referendum lokalnym mogą tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440);
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
 4. o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, które są uprawnione do udziału w referendum lokalnym tj. wpisane do stałego rejestru wyborców (posiadające zameldowanie na pobyt stały w Gminie Ożarów Mazowiecki oraz wpisane do rejestru wyborców na swój wniosek na podstawie decyzji Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego).

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez osobę uprawnioną do udziału w referendum lokalnym Burmistrzowi Ożarowa Mazowieckiego do 15 maja 2017 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej (na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL osoby uprawnionej do udziału w referendum lokalnym, oznaczenie referendum, którego dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet referendalny, albo deklarację osobistego odbioru pakietu referendalnego w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim.

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Informacja
Informacje
piątek, 12 maja 2017

Szanowni Państwo

W dniach od 15 maja do 29 maja 2017 r.  każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Sprawdzenia można dokonać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul.Poznańska 165, pok. 310, w godz. pracy tut. Urzędu.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Nieodpłatna pomoc prawna - zmiana godzin przyjmowania
Porady Prawne
piątek, 12 maja 2017

Nieodpłatna Pomoca Prawna - zmiana godzin przyjmowanie w dniu 15 maja 2017 r. w godz. 9.00 – 13.00.

Budynek Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, III piętro, pokój 307.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Ankieta dla mieszkańców
Komunikaty
czwartek, 11 maja 2017

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki do wypełnienia ankiety dotyczącej uczestnictwa w życiu kulturalnym gminy, oceny oferty kulturalnej, oczekiwań na przyszłość.

pdfANKIETA

Wnioski z ankiet wykorzystane zostaną w opracowywanej Strategii Rozwoju Kultury Gminy Ożarów Mazowiecki.

Wypełnione ankiety można składać w:

 • Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, Biuro Podawcze, parter lub ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312;
 • Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, oraz filiach: w Broniszach, ul. Przyparkowa 15 i Józefowie, ul. Fabryczna 15;
 • Centrum Inicjatyw Społecznych w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 292;
 • Bibliotece Publicznej w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 2 oraz filiach: w Józefowie, ul. Fabryczna 15 i Święcicach, ul. Warszawska 53.

Dodatkowych informacji udziela: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, tel. 22 731 32 57, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Impreza plenerowa „Majówka dla małych i dużych”
Komunikaty
piątek, 12 maja 2017

majowka BroniszeZapraszamy 14 maja (niedziela) 2017 r., w godz. 15.00 - 19.00 – Majówka dla małych i dużych na terenie Parku Przy filii Domu Kultury w Broniszach.

W programie m. in.: występ grupy teatralnej (dzieci z Filii Domu Kultury w Broniszach),  wręczenie nagród laureatom konkursu wokalnego „Piosenki o Mamie”, zabawy, animacje dla dzieci; wata cukrowa, popcorn oraz kiełbaski z grilla.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Posiedzenia Rady Miejskiej
Komunikaty
czwartek, 11 maja 2017

11 maja 2017 r., godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Analiza sprawozdań pod kątem absolutorium za 2016 rok - c.d

12 maja 2017 r., godz. 14.00 - KONWENT, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2

22 maja 2017 r., godz. 14.00 - Komisja Obywatelska, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XL i XLI sesję RM

22 maja 2017 r., godz. 16.15 - Komisja Gospodarcza, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XL i XLI sesję RM

24 maja 2017 r., godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Absolutorium  - podsumowanie

25 maja 2017 r., godz. 16.30 - XL sesja Rady Miejskiej

26 maja 2017 r., godz. 15.00 - XLI sesja Rady Miejskiej

e-max.it: your social media marketing partner
 
Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej
Komunikaty
środa, 10 maja 2017

pge dystrybucja planowe wyłączenia button

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o planowych wyłączeniach prądu
przez Zakład Energetyczny w Pruszkowie.

Wykaz ulic objętych wyłączeniami prądu:

11.05.2017

Czwartek

08:00 – 15:00

Płochocin

 • ul. Józefowska
 • ul. Dworcowa
 • ul. Łąkowa
 • ul. Kolejowa od nr 1 do nr 10
 • ul. Warszawska od nr 2 do 21
 • ul. Stołeczna 211
 • ul. Święcicka 40
 • ul. Parkowa od nr 8 do nr 20

15.05.2017

Poniedziałek

08:00 – 15:00

Ołtarzew

 • ul. Umiastowska

Ożarów Mazowiecki

 • ul. Lipowa od Kilińskiego do Parkowej
 • ul. Parkowa od Lipowej do Umiastowskiej
e-max.it: your social media marketing partner
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 476