Posiedzenia Rady Miejskiej
Komunikaty
czwartek, 18 maja 2017

19 maja 2017 r., godz. 15.00 - KONWENT, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2

22 maja 2017 r., godz. 14.00 - Komisja Obywatelska, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XL i XLI sesję RM

22 maja 2017 r., godz. 15.30 - Komisja Budżetowa, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XL i XLI sesję RM

22 maja 2017 r., godz. 16.15 - Komisja Gospodarcza, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XL i XLI sesję RM

23 maja 2017 r., godz. 14.00 - Komisja Społeczno - Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XL i XLI sesję RM

24 maja 2017 r., godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Absolutorium  - podsumowanie

25 maja 2017 r., godz. 16.30 - XL sesja Rady Miejskiej

26 maja 2017 r., godz. 15.00 - XLI sesja Rady Miejskiej

e-max.it: your social media marketing partner
 
Kalendarz spotkań w sprawie Referendum Gminnego
Informacje
wtorek, 16 maja 2017

NIC o NAS bez NAS

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli zapraszają Mieszkańców na spotkania w sprawie przedmiotu referendum gminnego zarządzonego na 4 czerwca 2017 roku.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

KALENDARZ SPOTKAŃ

W SPRAWIE REFERENDUM GMINNEGO

DATA

SOŁECTWO/OSIEDLE

MIEJSCE SPOTKANIA

18 maja 2017 r.

godz. 18.00

Macierzysz

Szeligi

Avilla – Dom Bankietowy

ul. Szeligowska 5

18 maja 2017 r.

godz. 20.15

Bronisze

Mory

Jawczyce

Filia Domu Kultury w Broniszach

ul. Przyparkowa 15

19 maja 2017 r.

Godz. 19.00

Myszczyn

Pilaszków

Orły

Święcice

Płochocin Wieś

Wolskie

Budynek Straży Pożarnej w Święcicach

ul. Warszawska 53

23 maja 2017 r.

godz. 18.00

Os. Ołtarzew

Szkoła Podstawowa nr 2

ul. Lipowa 11

25 maja 2017 r.

godz. 19.00

Piotrkówek Duży

Piotrkówek Duży

ul. Świerkowa 18

 

e-max.it: your social media marketing partner
 
XV DNI OŻAROWA MAZOWIECKIEGO
Komunikaty
poniedziałek, 15 maja 2017

dni ożarowa2017I Dzień - 2 czerwca 2017 roku - piątek

18.00 Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Warszawskiej w Ożarowie Mazowieckim w intencji Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki

Po Mszy Świętej zapraszamy na koncert Piotr Rubik - ”The best of”, największe przeboje z towarzyszeniem chóru i orkiestry

Wystąpią: Zofia Nowakowska, Ewa Prus, Marta Moszczyńska, Grzegorz Wilk, Michał Gasz, Michał Bogdanowicz. Narrator: Jakub Wieczor

II Dzień - 3 czerwca 2017 roku - sobota

FESTYN RODZINNY

TEREN boiska sportowego UKS – Ołtarzew

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej
Komunikaty
wtorek, 16 maja 2017

pge dystrybucja planowe wyłączenia button

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o planowych wyłączeniach prądu
przez Zakład Energetyczny w Pruszkowie.

Wykaz ulic objętych wyłączeniami prądu:

17.05.2017

Środa

08:00 – 17:00

Ołtarzew

  • ul. Umiastowska od Poznańskiej do Parkowej
  • ul. Poznańska 380 A, C i D

17.05.2017

Środa

08:00 – 10:00

Jawczyce

  • ul. Przyparkowa od nr 26 do Królowej Marysieńki
e-max.it: your social media marketing partner
 
Spotkania w Centrum Inicjatyw Społecznych
Informacje
wtorek, 16 maja 2017

REFERENDUM  CIS- plakat3

e-max.it: your social media marketing partner
 
Przyjęcia mieszkańców w środę 17 maja 2017 r.
Komunikaty
poniedziałek, 15 maja 2017

Z uwagi na nieobecność zastępcy burmistrza p. Dariusza Skarżyńskiego w środę 17 maja br., przyjęcia mieszkańców w sprawach skarg i wniosków zostają przesunięte na czwartek 18 maja br. w godz. 12.00 – 16.00.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Informacje
piątek, 12 maja 2017

Niepełnosprawne osoby uprawnione do udziału w referendum lokalnym, o których mowa w części informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają osoby wpisane do stałego rejestru wyborców w Ożarowie Mazowieckim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), w tym także osoby posiadające orzeczenie organu rentowego o:

  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 poz. 1440);
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
  4. o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w Ożarowie Mazowieckim.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład obwodowej komisji ds. referendum lokalnego właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania.

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 476