Jak głosować
Komunikaty
wtorek, 31 października 2006
Informacja o sposobie głosowania w wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006 r. przygotowana przez Państwową Komisję Wyborczą;
 
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZ·DZONYCH NA 12 LISTOPADA 2006 R. PRZYGOTOWANA PRZEZ PAŃSTWOW· KOMISJĘ WYBORCZ·
W WYBORACH DO RADY GMINY W GMINIE LICZ·CEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW (jak Ożarów Mazowiecki):
 • karta do głosowania jest koloru białego
 • można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu lub na mniejszą liczbę kandydatów
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych list

 

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

 • odda głos na większą liczbę kandydatów niż radnych jest wybieranych w okręgu
 • nie postawi znaku „x" w żadnej kratce
 • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

 

W WYBORACH DO RADY POWIATU
 • karta do głosowania jest koloru żółtego
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

 

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

 • odda głos na kandydatów z różnych list
 • nie postawi znaku „x" w żadnej kratce
 • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

 

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
 • karta do głosowania jest koloru niebieskiego
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy

 

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:
 • odda głos na kandydatów z różnych list
 • nie postawi znaku „x" w żadnej kratce
 • postawi znak „x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

 

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA
 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje stawiając znak „x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

 

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

 • odda głos na więcej niż jednego kandydata
 • nie postawi znaku „x" w żadnej kratce

 

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA
(w przypadku głosowania na jednego kandydata)
 • karta do głosowania jest koloru różowego
 • wyborca głosuje za wyborem kandydata stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata
 • wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata stawiając znak „x" w kratce oznaczonej słowem „NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

 

Głos jest nieważny jeżeli wyborca:

 • postawi znak „x" w obu kratkach
 • nie postawi znaku „x" w żadnej kratce

 

 

 

Zobacz:

Załącznik nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 paĄdziernika 2006 r.
px_sposoby_glosowania_2006.pdf