Zawiadomienie
Komunikaty
wtorek, 17 października 2006

W dniu 18 paĄdziernika 2006r. o godz. 15,00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim (III piętro) odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla następujących obwodów: nr 1, 2, 3, 5, 6 i 12.

 Z A W I A D O M I E N I E

 

W dniu 18 paĄdziernika 2006r. o godz. 15,00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim (III piętro) odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych dla następujących obwodów: nr 1, 2, 3, 5, 6 i 12.

 

 Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej