Gminna Spółka Wodna w Ożarowie Mazowieckim
poniedziałek, 04 października 2010

Gminna Spółka Wodna w Ożarowie Mazowieckim
Pogroszew Kolonia
ul. Nowowiejska 97
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel: 886 299 750

Skład zarządu:

Robert Ćmiel – Prezes 
Michał Wielgaszewski - Zastępca Prezesa
Jan Żychliński
Andrzej Piotrowski
Halina Smolińska

Wszelkie informacje dot. przebudowy, remontów, drenaży, melioracji Gminna Spółka Wodna przyjmuje w każdy wtorek w godz. 12.00-16.00.

Celem działania Spółki Wodnej w Ożarowie Mazowieckim jest: utrzymanie i eksploatacja  urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki (w tym konserwacja rowów melioracyjnych), zapewnienie racjonalnej gospodarki wodnej na użytkach rolnych oraz zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych.

Gminna Spółka Wodna w Ożarowie Mazowieckim poszukuje wykonawcy do gruntownej konserwacji rowów melioracyjnych

Zakres robót:
- odmulanie
- koszenie
- czyszczenie przepustów
- wycinanie zakrzaczeń

W najbliższym czasie planowana jest konserwacja rowu melioracyjnego o długości około 4 km. w rejonie Kręczki – Pogroszew.