Przyjęcia mieszkańców w środę 14 marca 2018 r.
wtorek, 13 marca 2018

W środę 14 marca 2018 r. mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przyjmował będzie Zastępca Burmistrza do Spraw Społecznych p. Tomasz Tymoftyjewicz w godz. 12.30-17.30.