Spotkanie dot. uchwały Sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska
piątek, 09 lutego 2018

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych w sprawie zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie uchwały Sejmiku w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. obszarów dróg wojewódzkich zaliczanych do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego przy ulicy Jagiellońskiej 26, 03–719 Warszawa o godzinie 10.00.

pdfObwieszczenie_o_sporządzeniu_projektu_uchwały_Sejmiku_Województwa_Mazowieckiego