DOTACJA NA WYMIANĘ PIECA – edycja 2018
piątek, 29 grudnia 2017

plakat pieceGmina Ożarów Mazowiecki planuje złożyć (po ogłoszeniu naboru) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dofinansowanie w 2018 r. wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach domowych mieszkańców.

Z uwagi na duże zainteresowanie Mieszkańców dofinansowaniem wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła z dniem 2 stycznia 2018 r. rozpoczynamy przyjmowanie deklaracji uczestnictwa w programie na 2018 rok.

Deklaracje uczestnictwa w programie (lista podstawowa) przyjmowane będą w trybie ciągłym do dnia ogłoszenia przez WFOŚiGW w Warszawie informacji o terminie zakończenia naboru w ramach przedmiotowego konkursu. O terminie zamknięcia naboru podstawowego poinformujemy Państwa w odrębnym komunikacie. Deklaracje złożone po tym terminie zostaną zakwalifikowane na listę rezerwową.

Deklaracje uczestnictwa dostępne są do pobrania:
1. wersja elektroniczna - Deklaracja uczestnictwa
2. wersja papierowa - w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 (parter) w Ożarowie Mazowieckim.

Sposób składania deklaracji:
1. w wersji papierowej - Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego przy ul. Kolejowej 2 w godzinach pracy tj. środy 10.00-18.00, pozostałe dni tygodnia w godz. 8.00-16.00
2. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegółowe warunki uzyskania dotacji, w tym katalog kosztów kwalifikowanych (objętych dotacją) i niekwalifikowanych (nieobjętych dotacją, po stronie mieszkańca), jak również wysokość dotacji dla jednego gospodarstwa domowego zostanie podana na stronie internetowej www.ozarow-mazowiecki.pl po opublikowaniu przez WFOŚiGW w Warszawie regulaminu konkursu na 2018 r. W przypadku braku Państwa akceptacji dla warunków udzielenia dotacji przez WFOŚiGW istnieje możliwość wycofania złożonej wcześniej deklaracji uczestnictwa w programie.

Zakup kotłów grzewczych realizowany będzie przez Gminę po wyborze najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem udzielenia dofinansowania przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W roku 2017 dotacja dla jednego gospodarstwa domowego wynosiła do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5.000 zł (brutto) z WFOŚiGW oraz dodatkowo 1.500 zł ze środków budżetu gminy.

Dodatkowe informacje:
Referat Funduszy Zewnętrznych
tel. 22 731 32 28
Urząd Miejski
ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Pokój 302 (III piętro)