Posiedzenia Rady Miejskiej
poniedziałek, 13 listopada 2017

13 listopada 2017 r., godz. 15.15 - Komisja Budżetowa, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Gospodarka odpadami - analiza finansowa

13 listopada 2017 r., godz. 16.15 - Komisja Gospodarcza, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Analiza wyłożonego projektu mpzp miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część VI

14 listopada 2017 r., godz. 16.00 - Konwent

15 listopada 2017 r., godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2

16 listopada 2017 r., godz. 14.00 - Komisja Społeczno-Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Analiza wyłożonego projektu mpzp miasta Ożarowa Mazowieckiego – północ z częścią wsi Ołtarzew – część VI

16 listopada 2017 r., godz. 14.00 - Komisja Obywatelska, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Bieżąca działalność DK "Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim

20 listopada 2017 r., godz. 14.00 - Komisja Obywatelska, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XLVI sesję RM

22 listopada 2017 r., godz. 16.00 - Komisja Społeczno-Techniczna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2
Temat: Opiniowanie projektów uchwał na XLVI sesję RM

23 listopada 2017 r., godz. 16.30 - XLVI sesja Rady Miejskiej

29 listopada 2017 r., godz. 16.30 - Komisja Rewizyjna, Urząd Miejski ul. Kolejowa 2