Ogłoszenie
piątek, 06 października 2017

Ogłoszenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarowa Mazowieckiego - północ z częścią wsi Ołtarzew - część VI:

pdfOGŁOSZENIE_BIP