Europejskie Dni Pracodawców
środa, 04 października 2017

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego informuje, iż w ramach obchodów Europejskich Dni Pracodawców, planuje zorganizować w dniach 13 - 24.11.2017 r.:

  • Targi Pracy, które odbędą się 15.11.2017 r. w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy.
  • Giełdy Pracy, które będą zorganizowane w dniach 13 - 24.11.2017 r. dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w kraju i za granicą.
  • Spotkanie informacyjne na temat pozyskiwania pracowników z zagranicy prowadzone przez Doradcę EURES, które odbędzie się  20.11.2017 r. w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Tematem spotkania będzie międzynarodowe pośrednictwo pracy.
  • Konferencję poświęconą Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu, która odbędzie się  23.11.2017 r. w godzinach 10:00 - 14:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy. Celem konferencji będzie przekazanie informacji obrazujących praktyczne oblicze KFS tzn. sposób aplikowania, beneficjentów wnioskujących o wsparcie, liczbę złożonych wniosków i zawartych umów, wysokość przyznanych środków, przeznaczenie przyznanej pomocy oraz podzielenie się zdobytymi doświadczeniami.

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa - składanie deklaracji do 31.10.2017 r.

docDeklaracja_uczestnictwa_Europejskie_Dni_Pracodawców_2017-1

Powiatowy Urząd Pracy
dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego