Projekt Florystyczne kwalifikacje
Projekty - PO KL
wtorek, 10 sierpnia 2010

 Fundacja Centrum Promocji Kobiet zaprasza kobiety
z województwa mazowieckiego, zwolnione z winy pracodawcy
w przeciągu ostatnich pięciu miesięcy, na bezpłatne szkolenia.

W ramach projektu prowadzone będą szkolenia:
    Język angielski różne poziomy (120 godz.)
    Szkolenie zawodowe florystyka (90 godz.)
    Kurs Jak założyć i prowadzić własną firmę (60 godz.)
    Konsultacje z doradcą zawodowym
    Doradztwo grupowe.

Więcej…
 
Kolejne pieniądze unijne dla Gminy Ożarów Mazowiecki
Projekty - PO KL
wtorek, 17 sierpnia 2010

 Miło nam poinformować, że 14 lipca 2010 roku otrzymaliśmy informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Ożarów Mazowiecki - czas na aktywną integrację".

Projekt został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji" zaakceptowanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Kwota dofinansowania: 49 810,00 zł.

Więcej…
 
Projekty PO KL po ocenie formalnej
Projekty - PO KL
piątek, 13 sierpnia 2010

 22 czerwca br. otrzymaliśmy informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, że projekt  "Lokalni liderzy na start" złożony  przez Gminę Ożarów Mazowiecki w ramach konkursu dot. działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki przeszedł pomyślnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów.

Więcej…
 
Ankiety dla Mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki
Projekty - PO KL
środa, 11 sierpnia 2010

 Urząd Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki przygotowuje się do złożenia w najbliższym czasie kolejnych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W celu przygotowania projektu odpowiadającego oczekiwaniom Mieszkańców chcemy szczegółowo rozpoznać Państwa potrzeby. W związku z tym zwracamy się z prośbą
o udzielenie odpowiedzi na zadane w ankiecie pytania.
Wyniki ankiet posłużą dostosowaniu tematów organizowanych bezpłatnych szkoleń.

Więcej…
 
Bezpłatne szkolenia dla osób pracujących powyżej 50. roku życia
Projekty - PO KL
wtorek, 10 sierpnia 2010
 Polska Fundacja Upowszechniania Nauki zaprasza na bezpłatne szkolenia osoby pracujące powyżej 50. roku życia zamieszkujące teren województwa mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji i umiejętności. Projekt "Aktywni 50+" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Więcej…
 
Gmina stawia na integrację społeczną
Projekty - PO KL
poniedziałek, 08 lutego 2010

6 stycznia 2010 r. Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych trzy wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.

Więcej…
 
Edukacja najlepszą inwestycją - pieniądze z UE dla szkół w gminie
Programy UE
poniedziałek, 08 lutego 2010

Rok 2010 rozpoczął się od dobrych wiadomości. Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego. 29 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków w ramach Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród wniosków, które uzyskały dotację znalazł się nasz projekt "Poznaję świat - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki". Wartość projektu wynosi 996 787 zł, z czego wkład własny gminy to 29 903,61 zł.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 491 492 493 494 następna > ostatnia >>

Strona 491 z 494