Wiadomość
 • Informacja o plikach cookies zgodnie z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego

  Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
  Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.

  Zobacz treść dyrektywy


Informacja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
GKRPA
piątek, 27 lutego 2015

Uprzejmie informujemy o najbliższym posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które odbędzie się 2 marca 2015 roku o godz. 17.00.

Od godz. 18.00 członkowie GKRPA będą pełnić cotygodniowy dyżur.

Posiedzenia komisji oraz dyżury członków komisji odbywają się w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym ,,UZALEŻNIEŃ”, ul. Poznańska 167A w Ożarowie Mazowieckim.

 
Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2015/2016
Komunikaty
piątek, 27 lutego 2015
 1. Do przedszkoli samorządowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci 5-letnie.
 1. Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają na kolejny rok szkolny (2015/2016) deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. do 23 marca 2015r.
 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica dziecka.
  W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują:
 • na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone art.20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tzw. kryteria ustawowe,
 • na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim, tzw. kryteria samorządowe.

Szczegółowe informacje o rekrutacji zawarte są w załączniku 'zasady rekrutacji do przedszkoli'.

Załączniki:

 
INFORMACJA
Komunikaty
środa, 25 lutego 2015

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i urzędu stanu cywilnego. Zostanie wprowadzony nowy, informatyczny Systemu Rejestrów Państwowych.

Z uwagi na wykonanie niezbędnych prac przygotowawczych, w dniu 27 lutego 2015 r. (piątek) Referat Spraw Obywatelskich (dowody osobiste, meldunki) i Urząd Stanu Cywilnego będą NIECZYNNE (nie dotyczy rejestracji zgonu w USC).

 
Zmiany od 1 marca 2015 r.
Komunikaty
czwartek, 26 lutego 2015

1 marca 2015 r. wchodzą w życie trzy nowe ustawy: o Dowodach Osobistych, o Ewidencji Ludności oraz Prawo o aktach stanu cywilnego. Wprowadzają one wiele zmian.

Informacje o zmianach dostępne są na stronie www.msw.gov.pl. Najważniejsze ze zmian to:

 1. Dowody osobiste:
  • możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
  • możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną (odbiór osobisty)
  • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
  • możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego,

  plakat - nowy dowod osobistyw przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,

  • możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
  • ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach,
  • obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
  • brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Obecnie każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego,
  • prosty do wypełnienia wniosek o wydanie/wymianę dowodu osobistego.
 2. Ewidencja ludności:
  • możliwość dokonania wymeldowania lub zgłoszenia wyjazdu za granicę drogą elektroniczną,
  • możliwość uzyskania numeru PESEL przez cudzoziemca bezpośrednio po dokonaniu.
 3. Rejestracja stanu cywilnego

Rejestracja noworodków: wraz z rejestracją nowo narodzonego dziecka, w urzędzie dokonywać się będzie jego zameldowanie. Ponadto System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

Odpisy aktów stanu cywilnego pobrać będzie można w każdym urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zgon czy zawarcie małżeństwa. Jest to odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego.

Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego: dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia albo pozbawionych wolności, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

 
Zaproszenie
Konsultacje
czwartek, 26 lutego 2015

amnicus

Towarzystwo Amicus w partnerstwie z Powiatem Warszawskim Zachodnim zaprasza wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w warsztacie na temat:

„Promocja i marketing czyli jak skuteczniej działać w NGO”

Podczas warsztatów poruszone zostaną zagadnienia:

- czy marketing przydaje się w organizacji pozarządowej?
- kim jest Twoja organizacja dla odbiorców i odbiorczyń?
- jakimi narzędziami budować wizerunek organizacji?
- dlaczego to się opłaca?

Termin: 5 marca 2015 (czwartek) godz. 11.00 – 16.00

Miejsce: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, sala 105 ( I piętro ).

Trener warsztatów: Daria Sowińska-Milewska

Dla każdego z uczestników przewidziane są materiały warsztatowe oraz obiad.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy na warsztat. Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie imienia nazwiska, nazwy organizacji oraz danych do kontaktu na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 03 marca 2015 roku.

 
KOMUNIKAT PGE
Komunikaty
czwartek, 26 lutego 2015

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o występujących przypadkach przesyłania do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

W przypadku otrzymania podobnej korespondencji prosimy naszych Odbiorców o zwrócenie bacznej uwagi na oznaczenie podmiotu kierującego informację, dane zamieszczone w piśmie oraz porównanie ich z informacjami zawartymi w fakturze i wcześniejszą korespondencją dotyczącą dostaw energii elektrycznej od PGE Dystrybucja S.A.

W przypadku stwierdzenia, iż korespondencja kierowana jest przez podmiot inny niż Państwa dostawca: PGE Dystrybucja S.A., prosimy o kontakt z najbliższym komisariatem policji oraz ze Spółką, telefonicznie (tel. 81 7105702, 81 7105739) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 
Informacje Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Komunikaty
czwartek, 12 lutego 2015

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że w terminie od dnia 26 lutego do dnia 18 marca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 odbędzie się wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów ewidencyjnych położonych na obszarze miasta i gminy Ożarów Mazowiecki, gminy Stare Babice.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, w podanym terminie jego wyłożenia ma możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi ujawnionymi w projekcie i zgłoszenia uwag do tych danych.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Załączniki:

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 371