Wiadomość
 • Informacja o plikach cookies zgodnie z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego

  Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
  Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą. Ciasteczka mają na celu umożliwienie zapamiętania przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.

  Zobacz treść dyrektywy


Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP w gminie Ożarów Mazowiecki
Informacje
poniedziałek, 25 maja 2015

image001W zarządzonej na dzień 24 maja 2015 r. II turze wyborów Prezydenta RP w gminie Ożarów Mazowiecki spośród 17607 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 11188 osób, 10 osób głosowało korespondencyjnie. Głosów ważnych oddano 11026.
Frekwencja wyborcza wyniosła 63,54%.

Poszczególni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

Andrzej Sebastian Duda

5918

Bronisław Maria Komorowski

5108

Więcej…
 
Wybory do Izb Rolniczych
Komunikaty
poniedziałek, 25 maja 2015

skan 20150518090646obwieszczenia-2Dnia 31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Głosowanie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Ołtarzewie, ul. Lipowa 11, w godz. 8:00-18:00.

 
Uwaga Rodzice !
Dowóz Uczniów Niepełnosprawnych do Szkół i Przedszkoli
Komunikaty
poniedziałek, 25 maja 2015

Zgodnie z art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) obowiązkiem Gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, szkoły lub ośrodka szkolno – wychowawczego. Transport przysługuje:

 • niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim
 • dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objętym wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego,
 • niepełnosprawnym uczniom, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bezpłatny transport przysługuje do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia,
 • dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim lub upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi przysługuje bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.
Więcej…
 
Dzień Dziecka w Ożarowie Maz.
Komunikaty
poniedziałek, 25 maja 2015

Dzien dziecka Ozarow30 maja 2015 r. (sobota), w godz. 11.00-13.00, Dzień Sportowy, Plac zabaw przy ul. Mickiewicza i Granicznej

 

31 maja 2015 r. (niedziela), w godz. 14.00-20.00, Boisko przy Szkole Podstawowej w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 3

 

 

Dzien dziecka Rockowo31 maja 2015 r. (niedziela), w godz. 18.50-20.00, Koncerty na Rockowo, Boisko przy Szkole Podstawowej w Ożarowie Maz., ul. Szkolna 3

 
Frekwencja wyborcza
Informacje
niedziela, 24 maja 2015

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenta RP
w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 17 wyniosła 46,43%.
Uprawnionych do głosowania 17465.


 

Frekwencja wyborcza w wyborach Prezydenta RP
w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 12 wyniosła 19,09%.
Uprawnionych do głosowania 17390.

 
Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej
Komunikaty
czwartek, 21 maja 2015

pge dystrybucja planowe wyłączenia button

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o planowych wyłączeniach prądu
przez Zakład Energetyczny w Pruszkowie.

Wykaz ulic objętych wyłączeniami prądu:

22.05.2015

Piątek

08:00-10:00

16:00-18:00

Ożarów Mazowiecki

przy ulicach: Kolejowa, (Poczta, Urząd Miejski), Strażacka, (Garaże, Targowisko), Konopnickiej, Majewskiego, Spacerowa, Poznańska, (Kościół, Liceum, Stara Plebania), Laboratorium Analiz Duchnicka 1, Hardi Duchnice Ożarowska 50

25.05.2015

Poniedziałek

09:00-16:00

Ożarów Mazowiecki

przy ulicach: Strażacka od nr 1 do 7 oraz garaże i targowisko, Kolejowa 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2 (Urząd Miejski), Poznańska od nr 159 do 183 (Kościół)

28.05.2015

Czwartek

08:00-15:00

Ożarów Mazowiecki

przy ulicach: Poniatowskiego od nr 18B do 32 i od nr 19 do 35 od Nadbrzeżnej do Zgody; Zgody od nr 1 do 21 i od nr 2 do 34; Robotnicza od nr 1 do 29 i od nr 2 do 22 od Szkolnej do Krzywej; Krzywa od nr 1A do 11 i od nr 2 do 10, Mała od nr 1 do 15 od nr 2 do 16; Dąbrowskiego nr 38,40; Puławskiego od nr 29 do 39 i od nr 26 do 42; Szkolna 28,30

29.05.2015

Piątek

08:00-15:00

 Koprki

przy ulicach: Jaśminowa od nr 1 i 2 do nr 14 i 17

 
Ogłoszenie
Komunikaty
poniedziałek, 18 maja 2015

Dnia 21.05.2015 r. o godzinie 19.00, 19.30 (II termin)

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zwołuje

Zebranie Wiejskie Sołectwa Kaputy - Kręczki

Miejsce: Szkoła Podstawowa w Umiastowie

ul. Umiastowska 74

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD ZEBRANIA WIEJSKIEGO:

 1. Wybór przewodniczącego Zebrania Wiejskiego
 2. Sprawdzenie obecności mieszkańców dla ważności zebrania:
 3. Złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji
 4. Dyskusję nad sprawozdaniem
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa
 7. Wybór Sołtysa
 8. Określenie liczby członków Rady Sołeckiej
 9. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Sołeckiej
 10. Wybór Rady Sołeckiej
 11. Wolne wnioski i zapytania
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 385