Zaproszenie na warsztaty kreatywne
Komunikaty
piątek, 21 kwietnia 2017

Paweł Kanclerz
Burmistrz
Ożarowa Mazowieckiego

oraz

Wojciech Rybak
Dyrektor Biura Inwestycji
Polskie Koleje Państwowe S.A.

ZAPRASZAJĄ

na

WARSZTATY KREATYWNE

dotyczące planowanej inwestycji pn. „Modernizacja dworca kolejowego w Ożarowie Mazowieckim”

26.04.2017 r. o godz. 17.45

w Domu Kultury „Uśmiech” przy ul. Poznańskiej 165 w Ożarowie Mazowieckim

Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostaną ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji. Warsztaty realizowane są w celu możliwości przedstawienia przez uczestników oczekiwań i uwag dotyczących planowanej inwestycji.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Informacja dotycząca zapewnienia miejsc w przedszkolu dzieciom,
które nie zostały zakwalifikowane do przedszkoli publicznych
Komunikaty
piątek, 21 kwietnia 2017

Dzieci, które nie zakwalifikowały się do przedszkola publicznego będą miały możliwość realizować wychowanie przedszkolne w przedszkolu niepublicznym na zasadach takich samych jak w przedszkolu publicznym. W takim przypadku odpłatność za wychowanie przedszkolne będzie identyczna jak w przedszkolach publicznych (5 godz. bezpłatnie, 1 zł za każdą dodatkową godzinę).

Niniejszym informujemy, że obecnie podjęto procedurę przeprowadzenia otwartego konkursu ofert dla przedszkoli niepublicznych.

Przewidujemy, że w I połowie czerwca br. zostanie wyłonione niepubliczne przedszkole (lub przedszkola), które będzie (będą) realizowały od 1 września 2017 r. wychowanie przedszkolne na zasadach takich jak w przedszkolu publicznym.

Rodzice będą mogli uzyskać informację, w którym przedszkolu niepublicznym dziecko będzie mogło realizować wychowanie przedszkolne, bezpośrednio w przedszkolach publicznych lub w Biurze Oświaty Gminy Ożarów Mazowiecki (22 721 28 23).

e-max.it: your social media marketing partner
 
Planowe przerwy w dostawie energii elektrycznej
Komunikaty
piątek, 21 kwietnia 2017

pge dystrybucja planowe wyłączenia button

Gmina Ożarów Mazowiecki informuje o planowych wyłączeniach prądu
przez Zakład Energetyczny w Pruszkowie.

Wykaz ulic objętych wyłączeniami prądu:

21.04.2017

Piątek

08:00 – 18:00

Koprki

 • ul. Nizinna
 • ul. Jaśminowa

Ołtarzew

 • ul. Nizinna
 • ul. Poznańska od nr 438a do nr 464, oraz od nr 422 do nr 432a oraz numery : 317, 319, 325, 325A, 321

Pogroszew-Kolonia

 • ul. Rataja Macieja
 • ul. Górna
 • ul. Pruszkowska

Wolskie

 • ul. Agrestowa
 • ul. Malinowa
 • ul. Michałowska

24.04.2017

Poniedziałek

08:00 – 16:00

Jawczyce

 • ul. Piwna
 • ul. Sadowa
 • ul. Różana

25.04.2017

Wtorek

08:00 – 20:00

Kopytów

 • od nr 1 do nr 11

Święcice

 • ul. Poznańska 553 do 734
 • ul. Kopytowska od Wiosennej do Poznańskiej
 • ul. Wiosenna
e-max.it: your social media marketing partner
 
Spotkania w Centrum Inicjatyw Społecznych
Informacje
czwartek, 20 kwietnia 2017

REFERENDUM GMINNE – 4 czerwca 2017 roku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki

W dniach 10 maja, 17 maja, 24 maja i 31 maja 2017 r.  w godzinach 18.00 – 20.00 w Centrum Inicjatyw Społecznych „Przy Parku” zapraszamy Mieszkańców do dialogu na temat zagrożeń i szans związanych z włączeniem Gminy Ożarów Mazowiecki do MegaWarszawy. Czekać na Państwa będą Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Dariusz Skarżyński – Zastępca Burmistrza, Jolanta Niegrzybowska – Sekretarz Gminy i Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy.

4 czerwca 2017 roku każdy uprawniony do głosowania Mieszkaniec Gminy będzie mógł zdecydować, w jakim kierunku będzie podążała nasza Gmina przez następne lata.
Jest to ważny temat dla każdego z nas. I dla tych, którzy się tutaj urodzili, i dla tych, którzy się tutaj przeprowadzili, założyli rodziny i uważają to miejsce za swoją Małą Ojczyznę.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

 „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

Pokażmy, że jesteśmy wspólnotą.

NIC o NAS bez NAS

e-max.it: your social media marketing partner
 
Kalendarz spotkań w sprawie Referendum Gminnego
Informacje
czwartek, 20 kwietnia 2017
 

NIC o NAS bez NAS

 
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli zapraszają Mieszkańców na spotkania w sprawie przedmiotu referendum gminnego zarządzonego na 4 czerwca 2017 roku.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach i dyskusji ułatwiającej udzielenie odpowiedzi na pytanie referendalne:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

KALENDARZ SPOTKAŃ

W SPRAWIE REFERENDUM GMINNEGO

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 

NIC o NAS bez NASRada Miejska w Ożarowie Mazowieckim, na nadzwyczajnej sesji, zwołanej 13 kwietnia br, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXVII/392/17 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego objęcia Gminy Ożarów Mazowiecki przez m.st. Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitarnej jednostki samorządu terytorialnego.

Poselski projekt ustawy o ustroju m.st. Warszawy zakłada, że Ożarów Mazowiecki miałby być obowiązkowo objęty Metropolią Warszawską, co w znaczący sposób wpłynie zarówno na ustrój i kompetencje naszej wspólnoty, jak i naruszy trwające więzi społeczne, gospodarcze czy kulturowe. Tak istotne i ważne sprawy dla mieszkańców, zdaniem Rady Miejskiej, powinny być poddane pod opinię mieszkańców, wyrażaną w referendum.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z projektem poselskiej ustawy, z opiniami zarówno ekspertów, jak i praktyków. Przedstawimy Państwu, w sposób najbardziej obiektywny, argumenty za i przeciw. Zorganizujemy spotkania z mieszkańcami, dyżury pracowników Urzędu Miejskiego oraz wprowadzimy inne, proponowane przez Państwa narzędzia, umożliwiające dokonanie przez każdego z Was analizy „za” i „przeciw” po to, aby zgodnie z własnym przekonaniem i sumieniem odpowiedzieć na pytanie:

   „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitarna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”

Referendum zostanie przeprowadzone 4 czerwca 2017 roku. Tego dnia uprawnieni do głosowania mieszkańcy Gminy zdecydują o przyszłości naszej małej ojczyzny w myśl zasady : Nic o Nas bez Nas.

Wszystkie informacje dotyczące referendum gminnego będą sukcesywnie umieszczane na stronie www.ozarow-mazowiecki.pl w zakładce Referendum gminne 2017.

       /-/ Paweł Kanclerz                                                       /-/ Andrzej Cichal

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego                                 Przewodniczący Rady Miejskieje-max.it: your social media marketing partner
 
Trwa rekrutacja do projektu PUNKT ZWROTNY!
Komunikaty
środa, 19 kwietnia 2017

Logo Punkt ZwrotnyPunkt Zwrotny to miejsce, w którym młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomność, brak kwalifikacji zawodowych, brak odpowiedniego zaplecza rodzinnego) może uzyskać kompleksowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w pracy nad poprawą własnej sytuacji. Celem projektu jest wzrost umiejętności społecznych oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych koniecznych do podjęcia pracy przez uczestników.

W ramach działania oferujemy:

 • przeprowadzenie diagnozy pozwalającej na przygotowanie  odpowiedniej oferty;
 • pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami, w tym możliwość podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • pracę nad motywacją do aktywnego uczestnictwa w projekcie, omawianie bieżących problemów oraz pomoc w trudnych sytuacjach;
 • warsztaty psychoedukacyjne;
 • trening pracy;
 • sfinansowanie kursu zawodowego;
 • reedukację i wsparcie w kontynuowaniu nauki.
e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 468