Nabór kandydatów do składu Miejskiej Komisji
do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim
Informacje
piątek, 28 kwietnia 2017

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że w terminie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 5 maja 2017 r. będą przyjmowane zgłoszenia kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która:

  1. jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim,
  2. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  3. stale zamieszkuje na obszarze Gminy Ożarów Mazowiecki,
  4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Formularz zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim: www.ozarow-mazowiecki.pl - zakładka "Referendum gminne 2017 - Informacje".

Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim w godzinach pracy Urzędu.

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Obwieszczenie o lokalach wyborczych
Obwieszczenia
piątek, 28 kwietnia 2017

Obwieszczenie Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum gminnego zarządzonego na dzień 4 czerwca 2017 roku

Załącznik:

pdfobwieszczenie_o_lokalach_wyborczych

e-max.it: your social media marketing partner
 
INFORMACJA
Informacje
czwartek, 27 kwietnia 2017

 NIC  o  NAS  bez  NAS

 
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki,

Referendum gminne dotyczące objęcia Gminy Ożarów Mazowiecki przez m.st. Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, zostanie przeprowadzone
4 czerwca 2017 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W referendum gminnym odpowiedzą Państwo na pytanie „Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Ożarów Mazowiecki?”, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej „NIE”. Postawienie znaku „x” w obu kratkach lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Jaka strategia rozwoju kultury w Ożarowie Mazowieckim?
Konsultacje z mieszkańcami przy współpracy z projektem „W Dialogu”.
Komunikaty
czwartek, 27 kwietnia 2017

Jak mieszkańcy oceniają ofertę kulturalną w naszej Gminie? Czy chętnie korzystają z propozycji kulturalnych? Jakie zdaniem mieszkańców są najważniejsze potrzeby w zakresie oferty kulturalnej? W jakim kierunku powinna się ona rozwijać? Zapraszamy wszystkich mieszkańców do dzielenia się opiniami i wzięcia udziału w konsultacjach społecznych!

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim organizuje konsultacje dla mieszkańców dotyczące tworzenia strategii rozwoju kultury w gminie, przy współpracy z projektem „W Dialogu”. Projekt „W Dialogu”, wspierany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, to interdyscyplinarny zespół tworzony przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Polski Związek Głuchych i Spółdzielnię Socjalną „Fado”, a także Studio Promocji MIT.

W ramach konsultacji na platformie internetowej „W Dialogu”, dostępnej pod adresem: https://ozarow-mazowiecki.wdialogu.uw.edu.pl zarejestrowani mieszkańcy mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie, mogą zapisać się na debatę bezpośrednią (24 maja 2017 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, III piętro), a także zapoznać się z przygotowanymi materiałami informacyjnymi w przedmiotowym zakresie.

e-max.it: your social media marketing partner
Więcej…
 
Informacja
Komunikaty
czwartek, 27 kwietnia 2017

W dniu 2 maja 2017 roku (wtorek) Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim będzie nieczynny.

e-max.it: your social media marketing partner
 
Uroczysta Msza Święta i koncert
Komunikaty
środa, 26 kwietnia 2017

orkiestra deta 3 maj3 maja 2017 r. - środa - godz. 10.30

Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Gminnych Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim. Po mszy zapraszamy na koncertw wykonaniu Orkiestry Dętej Moderato z Warki pod dyrygenturą Artura Gębskiego.

e-max.it: your social media marketing partner
 
IX Majówka w Józefowie
Komunikaty
czwartek, 27 kwietnia 2017

majowka Jozefow3 maja - środa - godz. 15.00 - 19.00

Majówka Józefowska, plac przy filii Domu Kultury "Uśmiech" w Józefowie – Kapela z Uśmiechem, The Lovers, kabaret Kałamasz

Wstęp wolny!

e-max.it: your social media marketing partner
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 470